CJENIK MONTAŽE GUMA

Cijene su izražene u kunama, sadrže porez na dodanu vrijednost u iznosu od 25% i primjenjuju se od 01.09.2021. godine.
U Zagrebu, 01.09.2021. godine


KOMPLET
4 KOTAČA
POJEDINAČNO PO
KOTAČU
OSOBNA VOZILA
montaža, balans, postava
V577 Čelični naplatak do 17 “ 160,00 V577-1 50,00
V576 Aluminijski naplatak do 17” 200,00 V576-1 60,00
V5761 Aluminijski naplatak 18” 240,00 V5761-1 75,00
V5762 Aluminijski naplatak 19”20” 300,00 V5762-1 95,00
V5763 Aluminijski naplatak od 21” 400,00 V5763-1 125,00
V575 RunFlat do 17” 320,00 V575-1 100,00
V5751 RunFlat 18”-19” 360,00 V5751-1 110,00
V5752 RunFlat od 20” 400,00 V5752-1 125,00
postava bez montaže
V5770 Alu naplatak bez balansa 120,00 V5770-1 40,00
V5774 Alu naplatak sa balansom 160,00 V5774-1 50,00
V5760 Čelični naplatak bez balansa 100,00 V5760-1 35,00
V5764 Čelični naplatak sa balansom 120,00 V5764-1 40,00
SUV VOZILA
montaža, balans, postava
SUV5791 Naplatak do 16” 200,00 SUV5791-1 60,00
SUV579 Naplatak 17”-19” 240,00 SUV579-1 75,00
SUV5792 Naplatak od 20” 300,00 SUV5792-1 95,00
postava bez montaže
SUV5790 Alu naplatak bez balansa 120,00 SUV5790-1 40,00
SUV5793 Alu naplatak sa balansom 160,00 SUV5793-1 50,00
KOMBI VOZILA
KV578 Naplatak 15”-17” 280,00 KV578-1 90,00
postava bez montaže
KV5780 Bez balansa 120,00 KV5780-1 40,00
KV5781 Sa balansom 160,00 KV5781-1 50,00
POPRAVAK GUME
V600 Popravak, montaža, balans, postava 100,00
V6001 Popravak - čep 62,50

14753 Ventil 10,00

Link za .pdf file: CJENIK MONTAŽE GUMA